Відбувся захист дипломних робіт магістрів та бакалаврів!

Липень 21, 2021

Юрій Едуардович Паеранд

     З 23 по 26 червня 2021  року відбувся захист дипломних проектів за трьома спеціальностями: 171 «Електроніка»,  172 «Телекомунікації та радіотехніка» та 153 « Мікро та наносистемна техніка».  Голова екзаменаційної комісії,  фахівець, к.т.н., завідуючий відділу розробки електропневматичних пристроїв та систем обліку ТОВ «НВП Мікротерм» Лагода  Дмитро Павлович  та члени комісії: Паеранд Юрій Едуардовичк.т.н., професорзав.кафедри ЕАСмолій Вікторія Миколаївнад.т.н., професор кафедри ЕА;   Іванов Олексій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри ЕА;

     

     Відзначили  достатній  науковий рівень досліджень, а також практичну орієнтованість на специфіку викладання.  

     Роботи здобувачів вищої освіти кафедри «Електронних апаратів» мали теоретичне та практичне значення, висвітлювали актуальні питання застосування та розвитку науки. Теми проектів пов’язані з науково- виробничою діяльністю підприємств нашої області, а саме: ПрАТ «СНВО «Імпульс», ТОВ «НВП ТЕЛСИС», ТОВ «НВП Мікротерм». Вони є проектів актуальними і присвячені розробці блоків електронних приладів та пристроїв електронних приладів, їх частин (вузлів, мікроблоків) з проведенням відповідних розрахунків, схемотехнічних, топологічних, конструкторських та технологічних параметрів.

     Усі дипломні  проекти виконані  з застосуванням ПЕОМ та сучасних САПР та з реальними проектними і конструкторсько-технологічними розробками, які дають повне уявлення щодо пристрою, що розроблявся, а також слугують початковими даними для підготовки і випуску робочої документації.  

     Науково-дослідні роботи відрізняються актуальністю  і новиною. Найбільший інтерес і наукову цінність представляють дипломні роботи на теми: «Розробка плати живлення цифрового вимірювача температури» здобувача вищої освіти Дригіної В.Е. (керівник к.т.н. Шаповалов О.М.), Кравцова Сергія Віталійовича «Дослідження принципів побудови і технології виготовлення одноелектронних нанопристроїв» (кер. доц. Іванов О.М.).  Робота має інноваційний дослідницький характер, рекомендовано до друку, здобувача вищої освіти Єрьоменка Євгена Вікторовича «Оптимізація залізничного технологічного радіозв`язку» (керівник проф. Смолій В.М.),  ця випускна робота має інноваційний дослідницький характер, рекомендовано до друку.

     Дипломні проекти були виконані на державній мові, 17 здобувачів вищої освіти захищали дипломні проекти на державній мові, два - англійською.

     Екзаменаційна комісії відзначила достатній рівень підготовки робіт. Здобувачі вищої освіти продемонстрували сформованість загальних та фахових компетентностей, набутих протягом навчання в університеті. Науково-дослідницькі роботи мають новизну і актуальність.

     Актуальні теми досліджень, змістовні доповіді, складні запитання та  ґрунтовні відповіді показали що студенти володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками.

 

     Загалом, захисти робіт пройшли успішно, відповідно до графіків.