Професору кафедри Хімічної інженерії та екології СНУ ім. В. Даля присуджено довічну державну стипендію за значні наукові досягнення

Травень 18, 2021

Олександр Вікторович Суворін

Указом президента України №194/2021 від 17 травня 2021 року довічну державну стипендію як видатному діячу науки було присуджено нашому колезі, професору кафедри хімічної інженерії та екології Марату Глікіну — докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України.

Glikin-Marat-Aronovych.jpg

Марат Глікін є висококваліфікованим викладачем, який пройшов довгий та цікавий науковий шлях. З 1958 по 1966 р. працював на посадах від молодшого наукового співробітника до заступника начальника лабораторії стічних вод та техніки безпеки у Лисичанській філії Державного науково-дослідницького інституту азотної промисловості та продуктів органічного синтезу, Луганська область (з 1963 р. Сєвєродонецька філія Державного науково-дослідного і проектного інституту азотної промисловості). З 1966 по 1969 рр. був начальником лабораторії вибухобезпечності у Всесоюзному науково-дослідницькому інституті техніки безпеки в хімічній промисловості, м. Сєвєродонецьк, Луганська область. Створив перший у Європі полігон для дослідження процесів горіння в технологічній апаратурі й комунікаціях та виконував масштабні науково-дослідні і дослідні роботи, пов’язані з реконструкцією й створенням нових промислових об’єктів на підприємствах України, Білорусі, Росії, Ірану, Китаю. З 1969 по 1988 рр. працював у Рубіжанській філії Харківського політехнічного інституту (змінив назву: з 1973 р. – Рубіжанська філія Ворошиловградського машинобудівного інституту; з 1987 р. – Рубіжанська філія Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту, м. Рубіжне, Луганська область). Займав посади від асистента до професора. З 1986 р. отримав звання професора кафедри технології основного органічного й неорганічного синтезу. З 1988 по 2002 рр. працював у Державному науково-дослідному і проектному інституті хімічних технологій «Хімтехнологія» (м. Сєвєродонецьк). Займав посади завідуючого відділом промислової екології і лабораторії екологічного каталізу, а з 1995 р. – заступник директора з наукової роботи. З 2002 р.  займав посаду професора кафедри технології органічних речовин і палива Сєвєродонецького технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Зараз – професор кафедри хімічної інженерії та екології СНУ ім. В. Даля.

Глікін М.А. постійно працював у крупних наукових і навчальних центрах. Брав участь в організації й проведенні науково-технічних конференцій з промислової екології, вибухобезпеки процесів хімічних технологій, каталізу. Є розробником нових напрямків (ефективність і вибухонебезпечність промислових виробництв; аерозольний гетерогенний нанокаталіз (світовий пріоритет) у синтезі та екології; здійснення високоендотермічних реакцій у рідкому високотемпературному теплоносії).

Був керівником дисертаційних робіт у 15 здобувачів  наукового ступеня; членом Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертаційних робіт у НУ «Львівська політехніка». З 2010 по теперішній час є головою Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертаційних робіт у СНУ ім. В. Даля.

Марат Аронович є автором двох монографій, понад 700 наукових публікацій, з них 24 авторських свідоцтва, понад 30 патентів та понад 25 наукових публікацій, що входять до наукометричної бази Scopus.