Взаємовигідна співпраця зі стейкхолдерами

Травень 25, 2021

Олександр Вікторович Суворін

СНУ ім. В. Даля продовжує розбудовувати співпрацю із промисловими підприємствами – потенційними стейкхолдерами освітніх програм для інженерних спеціальностей.

IMG_9423.jpg

Важливою подією стало підписання Меморандуму про співробітництво між ПАТ «ПлазмаТек» і СНУ ім. В. Даля. PlasmaTek companies group – визнаний в СНД лідер із виробництва зварювальних електродів високої якості. Щомісяця з конвеєра випускається більше 5500 тон зварювальної продукції. З кожним роком попит зростає в середньому на 15%, завдяки чому об’єми виробництва постійно збільшуються (© plasmatec-weld.com.ua).

Згідно з підписаним меморандумом компанією «ПлазмаТек» буде реалізовано дві спільні з університетом науково-дослідних роботи: 

1. Переробка твердих промислових відходів Донбасу в сировину для хімічної галузі; 

2. Розробка основ ресурсо- та енергоефективної технології виробництва нітратної кислоти прямим окисненням атмосферного азоту.

Для реалізації запланованих науково-дослідних робіт компанією «ПлазмаТек» будуть відремонтовані та оснащені сучасним устаткуванням дві спеціалізовані хімічні лабораторії на кафедрі хімічної інженерії та екології факультеті інженерії. Очікується, що інвестиції компанії в наукову роботу становитимуть майже 1 млн. грн.

Реалізація подібного проекту дозволить університету не тільки виконати взяті зобов’язання перед інвестором із науково-дослідної роботи, але і значно покращить матеріально-технічне забезпечення інженерних спеціальностей.