Зустріч представників ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик» із студентами СНУ ім. В. Даля

Червень 7, 2021

Олександр Вікторович Суворін

Співпраця СНУ ім. В. Даля з провідними підприємствами регіону продовжує активно розвиватись – відбулася зустріч представників ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик» із студентами Навчально-наукового інституту економіки і управління, Факультету інженерії, зокрема Кафедри ХІЕ та Факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки СНУ ім. В. Даля. Для спеціальностей цих інститутів та факультетів ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик» має вакантні посади та перспективи працевлаштування.

У ході зустрічі студентам було презентовано історію розвитку ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик», сучасний стан підприємства, перспективи кар’єрного зростання для випускників різних спеціальностей. Також із студентами були обговорені питання оплати праці молодих спеціалістів та соціальні гарантії, що забезпечує роботодавець. ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик» пропонує їм можливість проходження практики на підприємстві, працевлаштування за спеціальністю на відповідні посади та постійне професійне зростання. На зустрічі активно обговорювалися питання щодо впровадження дуальної освіти, удосконалення змісту освітніх програм та формування індивідуальних освітніх траєкторій студентів.

Для майбутніх роботодавців врахування їхніх інтересів та гнучкість освітнього процесу є надзвичайно важливим питанням.