Овчаренко Євген Іванович

Контакти

evvoukr@gmail.com

Науковий ступінь

Доктор економічних наук (2016)

21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної  діяльності)

Вчене звання

Професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу (2019)

Посада

Професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Напрям наукових досліджень

Методологія наукових досліджень, регіоналістика, публічна політика загальнодержавного та регіонального рівнів, економічна безпека

Освіта

1999 – Луганський державний аграрний університет                               

Магістр з менеджменту організацій

2021 – Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Магістр публічного управління та адміністрування

Освітня програма "Територіальне управління та місцеве самоврядування"

Досвід роботи

2021 – по теперішній час – професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2016 – 2021 – завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2015 – 2016 – завідувач кафедри маркетингу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2005 – 2015 – доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки  Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2005 – доцент кафедри обліку та аудиту Українського державного університету економіки і фінансів (м. Київ)

2003–2004 – Заст. генерального директора ЗАТ "Зерно України", (м. Київ)

2000–2003 – асистент кафедри статистики та економічного аналізу Луганського національного аграрного університету

Основні курси, що викладає

публічна політика, менеджмент організацій, теорія організації, методологія наукових досліджень, менеджмент економічної безпеки, прогнозування

Стажування і підвищення кваліфікації

2018 – Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University        (м. Nowy Sącz, Польща)

2019 – Сертифікатний курс "Prometheus": "Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг", сертифікат від 06.10.2019р.

2020 – Сертифікатний курс "Prometheus": "Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю", сертифікат від 05.05.2020р.

2020 - Сертифікатний курс "Prometheus": "Основи державної політики", сертифікат від 28.05.2020р.

2021 – Тренінг Інноваційного холдингу "Сікорскі Челендж" за навчальним курсом "Основи малого інноваційного бізнесу" (сертифікат).

2021 – Сертифікат курсу (№ XL-12-190293846-20) Scientist Course authorized by European Academy of Sciences and Research (Hamburg, Germany).

2022 - Підвищення кваліфікації експерта національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Тренінг для керівників експертних груп (сертифікат №0221/2022 (217) від 18 лютого 2022 року).

2022 – Тренінг "Teaching and Learning Excellence" under EU-funded project "Reinventing Displaced Universities: Enhancing Competitiveness, Serving Communities (REDU)", (сертифікат).

2022 – Тренінг "Capacity Development Workshop on Internationalisationunder EU-funded project "Reinventing Displaced Universities: Enhancing Competitiveness, Serving Communities (REDU)", (сертифікат).

2022 – Тренінг "Кейс-метод у навчанні менеджерів у сфері охорони здоров’я" у межах Проекту USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я", Львів, Український католицький університет, (сертифікат).

Співпраця з установами, підприємствами, організаціями

Наукове консультування ТОВ "НПП "Зоря", м. Рубіжне (Договір № 1954                       від 24.10.2017 р.; Договір № 735 від 20.04.2017 р.; Договір № 976 від 20.04.2018 р.)

Участь у проведенні досліджень для розробки програми з формування позитивного іміджу Луганської області та Комунікаційної стратегії Луганської області при Луганській обласній державній адміністрації

Участь в процесі актуалізації стратегії розвитку Луганської області до 2020 р.

Член Робочої групи при Луганській обласній державній адміністрації з питань визначення потреби та пріоритетних напрямків створення робочих місць у малому та середньому підприємництва

Бізнес-консультант Програми надання грантів Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні в Луганській і Донецькій областях (2020-2021 рр.)

Individual National Expert on Functional Analysis: Evaluation and Review of Management Systems and Organizational Development Plan for the Hirske TC (territorial community) in Luhansk oblast, UNDP, Ukraine (2021 р.)

Індивідуальний експерт міжнародного дослідницького проекту «Оцінка економічного впливу від лібералізації торгівлі з тимчасово непідконтрольними районами Луганської області», Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» на замовлення USAID (2021 р.)

Володіння іноземними мовами

Англійська мова (сертифікат В2 №000385333, виданий у 2018 р.

Examination Center Universal test, ECL Authorised Exam Centre, Kyiv)

Інша діяльність

(СВР, кружки, бюро, проекти, участь у професійних об’єднаннях тощо)

Член спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 СНУ ім. В. Даля

Член Луганського відділення Громадської організації "Спілка економістів України"

Сертифікат бізнес-тренера "European Business Competence * License (EBC*L), Level A". Сертифіковані напрями тренінгів: "Основи фінансового обліку і звітності", "Основи управлінського обліку", "Основи бізнесу і фінансові показники", "Основи господарського права". Орган сертифікації – Компанія "Business Education Alliance".

Сертифікат бізнес-тренера від Української асоціації маркетологів. Напрям тренінгової діяльності – "Управління фінансами у маркетинговій діяльності".

Консультант в проекті TACIS, project FDUK Lugansk, Ukraine (1998-1999);

Викладач Центру перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва за програмою "Українська ініціатива", (2006-2013 рр.);

Консультант проекту ТОВ "KPMG – Україна": "Реструктуризація промислових підприємств у Харківській та Луганській областях", 2005р.;

Відповідальний виконавець наукових тем на замовлення ТОВ "МЕТІНВЕСТХОЛДИНГ":

У-07-06 "Розробка пропозицій щодо удосконалення системи економічної безпеки ТОВ "МЕТІНВЕСТХОЛДИНГ" (номер державної реєстрації 0206U000250, 2006-2007 рр.);

У-09-08 "Методологічні засади та інтегрована оцінка впливу функції безпеки на результати операційної діяльності та розвиток ТОВ "МЕТІНВЕСТХОЛДИНГ" (номер державної реєстрації 0108U002050, 2008 р.);

У-8-11 "Парадигма оцінювання ефективності реалізації функцій забезпечення економічної безпеки ТОВ "МЕТІНВЕСТХОЛДИНГ" (номер державної реєстрації 0111U003890, 2011 р.).

Бізнес-тренер за програмами "Основи економіки і фінансів" та "Основи менеджменту" на замовлення ТОВ "НВП "Зоря", (м. Рубіжне, 2017-2018 рр.).

 Учасник проекту з організації соціологічного дослідження (під егідою UNDP): "Виявлення життєвих ціннісних орієнтацій населення Луганської області, які притаманні міському та сільському населенню Луганщини та образних асоціацій, з якими найбільше асоціюються область з метою формування Brand-Book Луганської області", 2017-2018 рр., участь у аналітичному компоненті, компонентах інституціалізації та громадського обговорення результатів дослідження.

Досягнення у професійній діяльності
(Відповідно до п. 38 Ліцензійних умов)

 

 

 

1). Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, включених до переліку фахових видань України:

1. Ovcharenko Ie. Innovative Forms of Realization of Regional Social Policy by Organizing Public Dialogue and Communication in Conditions of Post-conflict Transformation in Eastern Ukraine / Ruslan Halhash, Inna Semenenko, Ievgen Ovcharenko, Ganna Borova // European Journal of Sustainable Development, 2020. 9(2). Р. 391-405. (Scopus).

DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n2p391

2. Prerequisites for Successful Regulation of Regional Investment Processes / Morhachov I., Ovcharenko Ie. // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. No. 3. Р. 289-294. (Web of Science).

DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.28

3. Ovcharenko Ie. Communication of Scientific and Technological Systems with Regional Innovative Processes / Morhachov I., Buzko I., Ovcharenko Ie., Tkachenko N. // Advances in Economics, Business and Management Research (6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019)), 2019, vol. 95. pp. 395-399. (Web of Conference).

DOI: 10.2991/smtesm-19.2019.77

4. Ovcharenko Iе., Prus N., Koreniev E., Bogdanov R. (2020). Choice and Assessment of a Technique of Planning in Management of Production Resources of the Rural Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42(2), pp. 108-117. (Web of Science).

DOI: 10.15544/mts.2020.11

5. Ovcharenko Ie. Quantitative and Qualitative Approaches in Managing Human Resource Development in Enterprises / Iryna Buzko, Yuriy Dyachenko, Yuliia Klius, Ievgen Ovcharenko // International Journal of Engineering & Technology. 2018. №7(4.3). Р. 398-403. (Scopus).

DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19842

6. Ovcharenko Ie. The Economic-Mathematical Modelling of Processes of Optimization of Sugar Raw Materials’ Logistics at Sugar Factories / Ie.I. Ovcharenko, O.А. Lagovska, O.G. Denysiuk, N.М. Andryeyeva // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. — Харків : ДВНЗ "Університет банківської справи", 2018. №3(26). С. 322–334. (Web of Science).

DOI: 10.18371/fcaptp.v3i26.144284

7. Ovcharenko Ie. Use of methods of operational cost management in the planning and accounting organization at the enterprises in Ukraine / Yuriy Pogorelov, Ganna Kozachenko, Ievgen Ovcharenko, Olena Illiashenko // Problems and Perspectives in Management. 2018. №16(3). Р. 488-500. (Scopus).

DOI: 10.21511/ppm.16(3).2018.39

8. Івченко, Є., Овчаренко, Є.,  Клюс, Ю., Моргачов, І., Бучнєв, М.,  (2021). Вплив ефекту фінансового важеля на хід інвестиційних процесів на фондовому ринку. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2(37), P.171-179. (Web of Science).

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.229956

9. Ovcharenko, I., Drobyazko, S., Bondiuk, A., Lebid, O., Mikish, A. (2020). Resource supporting of business economic security at the micro and macro levels. Journal of Security and Sustainability Issues. 10(1).  Р.307-320. (Scopus).

https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(22)

10. Ovcharenko Ievgen,  Morhachov Illia. (2021). Refutation of the Theory of "Compound Interest Effect" in the Capitalization of Dividends. M,anagement Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. vol.43. no.1. Р. 13-20. (Web of Science).

https://doi.org/10.15544/mts.2021.02

11. Ovcharenko I., Skuratovych I., Lytvyn N., Panova, I., Hryhorevska O. (2021). Efficiency of using the potential of small business in ensuring sustainable economic growth. Entrepreneurship and Sustainability. Issues 8(4): 742-756. (Web of Science).

https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(46)

12. Ovcharenko I., Diatlova Y., Yeletskykh S., Bykhovchenko V., Balabukha K.,  Tyshchenko V. (2021). Banking security monitoring: development of a methodical support to valuation. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. №43, 2. Р. 206–216. (Web of Science).

https://doi.org/10.15544/mts.2021.17

13. Ovcharenko I., Morhachov I.,  Oviechkina О., Tyshchenko V., Tyshchenko O. (2021). Assessment of US banking sector investment attractiveness for minority investors: theoretical-applied aspect. Financial and credit activity: problems of theory and practice. №3,38. Р. 56–65. (Web of Science).

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237419.

14. Morhachov, I., Chorna, O., Olshanskyi, O., Martynov, A., Ovcharenko, I., Khandii, O., Ivchenko, Y. (2022). The Reasons for the Growth of the US Stock Market. European Journal of Sustainable Development, 11(1), 124. (Web of Science).

https://doi.org/10.14207/ejsd.2022.v11n1p124

15. Morhachov, I., Ovcharenko, I., Ivchenko, Y., Buchniev, M., Tkachenko, N., & Derzhak, N. (2021). Creation of Investment Funds in Ukraine by Individuals as a Criterion for Sustainable Development of the Country’s Economy. European Journal of Sustainable Development, 10 (4), 271. (Web of Science).

https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n4p271

16. Овчаренко Є.І. Використання інноваційних освітніх інформаційних технологій для підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" / Моргачов І.В., Овчаренко Є.І., Івченко Є. А., Бучнєв М. М. // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 7. Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1705

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.51

17. Овчаренко Є.І. Інноваційні методи управління персоналом на державній службі / Є.І. Овчаренко, В.К. Тютюнник // Молодий вчений. 2020. №4. С. 393-397.

DOI: 10.32839/2304-5809/2020-4-80-81

18. Овчаренко Є.І. Формування стратегічного мислення як професійної компетентності працівників органів місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громадах / Є.І. Овчаренко, Н.О. Держак, Я.Ю. Білоус // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2020. № 1 (257). С. 54-58.

DOI: 10.33216/1998-7927-2020-257-1-54-58

19. Ovcharenko Ievgen. Sustainable development, decentralization and harmonization in the land management of agrarian sector / Мykola Zos-Kior, Ievgen Ovcharenko, Tetyana Arbuzova // Вісник Черкаського національного  університету імені Богдана Хмельницького, серія - Економічні науки. Черкаси. 2019. № 4. С.14-25.

DOI: 10.31651/2076-5843-2019-4-14-25

20. Орлова-Курилова О. В., Ольшанський О. В., Буряк Є. В., Овчаренко Є. І. Державне регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах зміни споживчих переваг: моделювання глобалізаційних та безпекових компонент. Агросвіт. 2021. № 16. С. 18–25.

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.18

21. Охріменко І. В., Вдовенко Н. М., Овчаренко Є. І., Гнатенко І. А. Інновації в системі стратегічного управління безпекою національної економіки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 4–9.

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.4

3). Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Менеджмент і адміністрування : навчальний посібник [електронний ресурс]. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2014. – 420 с. (номер сертифікату 3977).

2. Овчаренко Є. І. Система економічної безпеки підприємства: формування та цілепокладання : [монографія] / Є. І. Овчаренко. — Лисичанськ: "ПромЕнерго", 2015. — 483 с.

3. Овчаренко Є.І. Передумови державного регулювання високотехнологічної самозайнятості населення [монографія] / Є.І. Овчаренко, І.В.Моргачов, Н.О.Держак // International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / under the editorship of Prof. M. I. Fleychuk, Dr. U. A. Ganski, Prof. V.U. Kazlouski [and other]. – Daugavpils: Daugava Print, 2018. – Part III. – C.299 – 315. – ISBN 978-9934-19-522-8.

4. Овчаренко Є.І. Вітчизняні традиції та принципи формування управлінської структури служби економічної безпеки підприємства / Овчаренко Є.І., Богданов Р.І. // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : монографія : в 3 т. Т. 3 / за заг. ред.  В.О. Онищенка та Г.В. Козаченко. — Полтава : ПолтНТУ, 2019. — 399 с. — С. 248-270.

5. Овчаренко Є.І. та ін. Цілепокладання у системі економічної безпеки підприємства // В кн.: Економічна безпека підприємства: [підручник] / [А.М. Дідик, О.Є. Кузьмін, В.Л. Ортинський, Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, О.В. Ілляшенко та ін.]; за заг. ред. А.М. Дідика. – Львів: НУ "Львівська політехніка", ТзОВ "Видавнича група "Бухгалтери України", 2019. – 624 с. – С. 187-212.

6. Ovcharenko I., Tyshchenko V., Paschenko P. Economic security management of educational institutions based on energy efficiency // Security Management of the XXI Century: National and Geopolitical Aspects. Issue 2. Collective monograph / [In edition I. Markina]. — Czech Republic, Prague : Eastern European Centre of the Fundamental Researchers, Nemoros s.r.o., 2020. — Р. 281-288

ISBN 978-611-01-1814-9

7. Ovcharenko I., Tyshchenko V., Tyshchenko O. Ensuring the financial security of the state through the introducing new forms of investment in Ukraine // Security Management of the XXI Century: National and Geopolitical Aspects. Issue 3. Collective monograph / [In edition I. Markina]. — Czech Republic, Prague : Eastern European Centre of the Fundamental Researchers, Nemoros s.r.o., 2021. — Р. 142-149.

ISBN 978-611-01-2365-5

4). Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни  "Методологія системного підходу та наукових досліджень" (для магістрів) / Укл. Є.І. Овчаренко, Д.Ю. Дрожжин, Е.Н. Коренєв. – Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2019. – 20 с.

2. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи  магістра та проходження магістерського стажування й формування звіту у 2018 р. (для студентів спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування" денної та заочної форми навчання) / Укл.: Є.І. Овчаренко, Л.М. Христенко, Н.О. Держак. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 41 с.

3. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи магістра та проходження магістерського стажування й формування звіту у 2018р. (для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" (спеціалізація "Менеджмент організацій і адміністрування ( за видами економічної діяльності)") денної та заочної форми навчання) / Укл.: Є.І. Овчаренко,  Л.М. Христенко, О.Ю. Чорна. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 45 с.

4. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи  магістра та проходження магістерського стажування й формування звіту у 2018 р. (для студентів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" денної та заочної форми навчання) / Укл.: Є.І. Овчаренко,  Л.М. Христенко, Н.О. Держак. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 41 с.

5. Методичні рекомендації до підготовки і захисту дипломної роботи бакалавра та проходження переддипломної практики й формування звіту (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент") / Укл.: Є.І. Овчаренко, Л. М. Христенко, О.Ю. Чорна, Д.Ю. Дрожжин. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 59 с.

6. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи магістра та проходження магістерського стажування й формування звіту (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент") / Укл.: Є.І. Овчаренко, Д.Ю. Дрожжин, Л.М. Христенко, О.Ю.  Чорна. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 42 с.

7. Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів за дисципліною "Публічна політика" для студентів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"/ Укл.: Овчаренко Є.І., Галгаш Р.А., Е.Н. Коренєв. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 34 с.

8. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи магістра та проходження магістерського стажування й формування звіту (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування") / Укл.: Є.І. Овчаренко, Д.Ю. Дрожжин, Л.М. Христенко, Н.О. Держак.  Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім.  В. Даля, 2019. 42 с.

6). Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

Годящев М.О., кандидат економічних наук, 2018р.

Моргачов І.В., доктор економічних наук, 2020р.

Богданов Р.І., доктор філософії за спеціальністю 073 "Менеджмент", 2021р.

Корольов Д.С., доктор філософії за спеціальністю 073 "Менеджмент", 2022р.

7).  Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

Член спеціалізованих вчених рад:

Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля

Офіційний опонент:

073 Менеджмент. Сударкіна Людмила Юріївна. Назва дисертаційної роботи: Формування економічного механізму ресурсозбереження в сільському господарстві.

Дата захисту: 18.12.2020. Полтавська державна аграрна академія Міністерства освіти і науки України, 36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

11). Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

Наукове консультування ТОВ "НПП "Зоря", м. Рубіжне.

Договір № 1954 від 24.10.2017 р.

Договір № 735 від 20.04.2017 р.

Договір № 976 від 20.04.2018 р.

14). Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)

Член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)", 2016 рік, місце проведення – Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

Член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", 2107-2018 рр., місце проведення – Київський національний торговельно-економічний університет.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

Данільченко Анастасія В'ячеславівна (Менеджмент ЗЕД, 2018 р.);

Казакова Олександра В'ячеславівна (Менеджмент організацій, 2018 р.);

Бухтіярова Кристина Романівна (Управління у сфері економічної конкуренції, 2018 р.);

Мосьпан Поліна Сергіївна (Маркетинг, 2019 р.);

Спільник Вікторія Вікторівна (Публічне адміністрування, 2019 р.);

Грек Тетяна Олексіївна (Економіка природовикористання та охорони навколишнього середовища, 2020 р.);

Садовнича Ольга Володимирівна (Актуальні проблеми інклюзивної освіти, 2020 р.);

Зорік Ольга Юріївна (Управління у сфері економічної конкуренції, 2020 р.).

19). Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

Член Луганської обласної організації ГО "Спілка економістів України".