Кафедра політологічних та культурологічних студій

Здійснює підготовку за спеціальностями: 052 «Політолоія», 022 «Дизайн» (спеціалізація 022.01 Графічний дизайн), 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 034 «Культурологія»

052 «Політологія» спрямована на формування фахівця, здатного розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціально-політичній сфері, фахівця з надання професійних послуг (експертно-аналітичних, консультаційних), що стосуються політико-владних відносин.

022 «Дизайн» (спеціалізація 022.01 Графічний дизайн) спрямована на гармонійне поєднання теоретичної та практичної складових підготовки фахівця з графічного дизайну, з акцентом на розумінні графічного дизайну як засобу творення системи сучасних візуальних комунікацій (web-дизайн, дизайн реклами, візуальний стиль підприємства), враховує специфіку роботи організацій, установ та підприємств, орієнтує на виконання проєктів для реального замовника. Особливий акцент спрямований на практичну підготовку здобувачів завдяки циклу практик (пленерна практика, виробнича практика на підприємствах). Програма скеровує здобувачів та викладачів до участі та стажування у структурі Національних творчих та проєктних фундацій, презентації своїх творчих робіт в рамках Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів.

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спрямована на професійну підготовку фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, здатних вирішувати різноманітні технологічні, управлінські, організаційні завдання, виконувати інформаційне забезпечення та обслуговування споживачів інформації у виробництві, науці й управлінні, впроваджувати та експлуатувати інформаційні системи, здійснювати референтську та інформаційно-аналітичну діяльність у підприємствах, організаціях та установах будь-якої форми власності.

034 «Культурологія» – сучасна інтегративна гуманітарна спеціальність, розташована на стику таких галузей знання як філософія, філологія, мистецтвознавство, політологія, соціологія, релігієзнавство тощо. Фахівці цієї спеціальності займаються дослідженням, проектуванням, прогнозуванням та регулюванням актуальних культурних процесів сучасного суспільства. Випускники-культурологи працевлаштовуються для аналітичної, науково-дослідницької, консультаційної роботи в театрах, музеях, філармоніях, працюють кураторами соціальних і культурних проектів, працюють у ЗМІ, туристичній галузі, викладають у ЗВО.

 

Останні новини