Структура:

Факультет інформаційних технологій та електроніки

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Кафедра комп'ютерних наук та інженерії

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих систем управління

Кафедра електронних апаратів

Факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки

Кафедра психології та соціології

Кафедра здоров'я людини та фізичного виховання

Кафедра педагогіки

Кафедра української філології та журналістики

Кафедра практичної психології та соціальної роботи

Факультет юридичний

Кафедра правознавства

Кафедра конституційного права

Кафедра господарського права

Кафеда філософії, культурології та інформаційної діяльності

Кафедра історії та археології

Навчально-науковий інститут транспорту і будівництва

Кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті

Кафедра будівництва, урбаністики та просторового планування

Факультет інженерії

Кафедра машинобудування та прикладної механіки

Кафедра електричної інженерії

Кафедра технології легкої промисловості

Кафедра хімії та охорони праці

Кафедра хімічної інженерії та екології

Кафедра фармації, виробництва та технологій

Факультет економіки і управління

Кафедра економіки і підприємництва

Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра фінансів і банківської справи

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин

Кафедра романо-германської філології та перекладу

Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж